GONTO
ul. Sienkiewicza 23
95-050 Konstantynów
tel. 603 700 913

STOISKO 2
Nowy Głuchów
I Aleja II rząd miejsce 27-28
tel. 603 700 913

STOISKO 1
Nowy Głuchów
Hala A sektor IV m.13
tel. 603 121 007

STOISKO 3
C.H. Ptak Hala A m. 16
tel. 690 000 321